Categories

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬPCách chọn đề tài và cấu trúc báo cáo thực tập tốt nghiệp

CHƯƠNG 1: mô tả khái quát về đơn vị thực tập:
– Lộ trình, ngày tháng năm thành lập, địa chỉ, số điện thoại, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, …
– Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của công ty
– Kết quả kinh doanh (về tài chính: vốn, đầu tư, chi phí, lợi nhuận, …) của công ty trong 3 năm gần nhất: số liệu và phân tích.
– Vị trí / vai trò / tầm quan trọng của đề tài thực tập trong hoạt động công ty.

CHƯƠNG 2: phân tích tình hình, và/hoặc quá trình tổ chức thực hiện một nghiệp vụ kinh doanh được chọn làm đề tài báo cáo. Nghiệp vụ hoặc hoạt động kinh doanh được chọn phải liên quan đến chuyên ngành đào tạo. Thông thường chương 2 gồm những phần chính sau:
– Tình hình kinh doanh của mảng đối tượng nghiên cứu
– Tìm hiểu cụ thể về cách thức tổ chức nghiệp vụ được chọn: những bước triển khai cụ thể như thế nào, cần lưu ý những điều gì (tùy theo đề tài lựa chọn, một số đề tài có thể không cần viết phần này mà tập trung vào phần “Tình hình …” ở phía trên và phần tiếp theo, nhưng vẫn đảm bảo số trang).
– Đánh giá về tình hình thực hiện nghiệp vụ được chọn: đánh giá về điểm mạnh và điểm yếu, đối chiếu với lý thuyết đã học. Và đặc biệt chú trọng đến điểm yếu / hạn chế để làm cơ sở đưa ra giải pháp ở chương 3.

CHƯƠNG 3: chủ yếu viết về giải pháp / đề xuất nhằm phát triển nghiệp vụ hoặc loại hình kinh doanh được chọn làm đề tài nghiên cứu. Chương 3 gồm những nội dung chính sau:
– Định hướng phát triển của công ty; lộ trình thực hiện.
– Cơ hội và thách thức đối với công ty, đặc biệt là với mảng kinh doanh, nghiệp vụ kinh doanh đã lựa chọn.
– Giải pháp: Giải pháp được nêu ra trên cơ sở phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, tận dụng cơ hội, hạn chế thách thức đã được nêu ở trên.
– Kiến nghị: với các cơ quan quản lý hữu quan.

Nguồn: https://survivorstraining.org/

Xem thêm bài viết khác: https://survivorstraining.org/tong-hop/

Article Categories:
Tổng Hợp

Comments

 • Mẫu trang bìa + phiếu nhận xét:
  https://drive.google.com/open?id=1tDWZKJPT16I1yCoqSlU_u2C9s_zE_Lzt

  Thầy Ơi! July 30, 2020 10:45 pm Reply
 • HUST 10/6/2020

  All GAME July 30, 2020 10:45 pm Reply
 • Kênh thầy nay có nhiều người xem rồi nha. Chúc mừng thầy. Em hỏi 1 câu hỏi bên lề nha thầy, làm sao để cải thiện tiếng anh ạ tại tiếng anh của e nó cứ mãi 1 chỗ mà ko lên dc. Mãi yêu thầy. ❤❤❤❤❤❤❤❤

  Nhan Pham Thanh July 30, 2020 10:45 pm Reply
 • Hay quá thầy ơi! Thầy ra nhiều video nữa nha thầy

  Quỳnh Hoa Đỗ Thị July 30, 2020 10:45 pm Reply
 • hay quá thầy ơi đúng vấn đề em đang thắc mắc luôn

  Tuyen Nguyen July 30, 2020 10:45 pm Reply
 • Nói nói hay quá thầy ơi. Tuyệt vời . Tuy em không hiểu thầy đang nói gì nhưng thôi kệ. Mong kênh của thầy có nhiều người xem.

  Nhan Pham Thanh July 30, 2020 10:45 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *